Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Molekylærbiologi

 


af Niels Pallisgaard

De kronisk myeloide sygdomme er karakteriseret ved forskellige sygdomsspecifikke genetiske forandringer, der kan påvises ved molekylærbiologiske teknikker.

CML
Ved CML dannes det sygdomsspecifikke fusionsgen BCR-ABL ved t(9;22)-translokationen hvorved Philadelphia-kromosomet fremkommer. BCR-ABL-genet, der kun findes i syge celler, koder for et signal-protein, en tyrosin-kinase, som er medvirkende til, at de syge celler deler sig ukontrolleret. BCR-ABL-proteinets signal og dermed den uhæmmede vækst kan bremses med stoffer som Glivec, Sprycel og Nilotinib, hvorved sygdommen ofte kan bringes til ro.
 
Molekylærbiologisk påvisning af BCR-ABL-fusionsgenet bruges i forbindelse med diagnosticering af CML. Til rutinemæssigt at følge behandlingen bruges molekylærbiologisk måling af BCR-ABL niveauet ved hjælp af qPCR teknikken, da denne analyse har en meget høj følsomhed og typisk kan påvise én positiv celle ud af 10.000-100.000 normale celler. Der findes en række varianter af BCR-ABL qPCR-analysen og, der har de seneste år pågået et europæisk standardiseringsarbejde i European Leukemia Net. Dette resulterede i 2008 i et forslag til en international standard (IS) enhed og i 2009 er tre danske laboratorier (Århus, Vejle og Odense) blevet kalibreret til denne standard. I 2010 forventes det, at IS-enheden bliver implementeret i alle danske laboratorier, der udfører måling af BCR-ABL og i den forbindelse planlægges et nationalt laboratoriemøde i Vejle foråret 2010. 

PV, ET og PMF
I omkring 50 % af ET og PMF og i over 95 % af PV-sygdomstilfældene findes der en mutation i JAK2-genet. Denne mutation, der ligger i exon 14 og resulterer i en aminosyreændring i codon 617, resulterer i en aktivering og fejlregulering af JAK2 signal-proteinet og dette medvirker til sygdomsudviklingen. De sidste par år er der hos få JAK2 V617F-negative PV-patienter fundet forskellige mutationer i JAK2-genets exon 12 eller i MPL-genet og det er sandsynligt, at der i de kommende år vil blive fundet yderligere mutationer.
 
Påvisning af JAK2 V617F-mutationen bruges i forbindelse med diagnosticering af henholdsvis ET, PV og PMF. Niveauet af JAK2 mutation varierer i de forskellige sygdomme og er typisk lavest hos ET og højst hos PMF. I 2009 er JAK2 V617F-analysen etableret rutinemæssigt som en kvantitativ PCR (qPCR)-analyse i de fleste regioner i Danmark. Analysen forventes at få betydning for måling af behandlingsrespons i forbindelse med nye behandlinger. I 2009 blev der etableret et europæisk netværk (COST BM0902) Network of experts in the diagnosis of myeloproliferative disorders (MPD) hvor Hans Hasselbalch (Roskilde) og Niels Pallisgaard (Vejle) sidder i styregruppen. Der er blevet etableret 4 arbejdsgrupper og disse vil blandt andet arbejde med standardisering af JAK2 V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer. Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere.