Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Klinisk database egnet til forskning

 

I 2005 etableredes en fælles hæmatologisk database, der dækker både lymfomer, akut leukæmi og myelomatose. Klinisk database for kronisk lymfatisk leukæmi er under etablering og i 2009 er afsat midler til etablering af klinisk database indenfor de kroniske myeloide sygdomme.


Den fælles Hæmatologiske Database har indtil nu haft et klart defineret formål med kvalitetssikring og har leveret god information herom. Målet er at videreudvikle den fælles hæmatologiske databaseplatform til også at omfatte forskningsdata og biobanksdata, som vil optimere muligheden for klinisk forskning indenfor området.
Der vil blive tale om en internet-baseret indrapportering i den fælles hæmatologiske database med løbende validering. Databasen vil blive etableret i samarbejde med kompetencecenter Øst. Databasen er en KMS database med både proces- og resultatindikatorer. Via puljemidler er der i 2009 afsat 100.000 kr til oprettelse af klinisk database for de kroniske myeloide sygdomme.