Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Den 3. november 2008

 

Kl. 10.00 Velkomst og dagsprogram /Hans Hasselbalch
 
Kl. 10.15-10.45

 • Klinisk database/ Hanne Vestergaard


Kl. 10.45-11.15
Formidling af DSKMS aktiviteter/ Alle

 • Hjemmeside/Hans Hasselbalch
 • Statusrapport/Thomas Stauffer Larsen

Kl. 11.15-12.00 DSKMS fremtidige møder/ Alle

 • Struktur.
 • Sponsor speakers?
 • Sattelitsymposium ved DHS årsmødet marts 2009


Kl. 12.00-13.00 Frokost


Kl. 13.00-13.30 MDS - den Nordiske MDS-gruppe

 • Status på nye og igangværende protokoller indenfor MDS /Lars Kjeldsen
  Protokoller;
 • Gennemgang af den opdaterede Nordic MDS guidelines,
 • Deferasiroxstudie - jernchelerende behandling.
 • AML16, AML17 - status
 • Lenalidomidstudie Nordisk MDS
 • Romiplostimstudie i DK
 • Kommende studier i Nordisk MDS gruppe regi

Kl. 13.30-14.00

 • Diagnostisk og Behandling af Ph-negative cMPD's I (PV/ET/IMF) /Hans Hasselbalch
 • Protokoller;
  Lukkede Protokoller – status – followup – resultater ”
  • Igangværende protokoller. Status
  • Kommende protokoller
  • Ideer til nye protokoller

Kl. 14.00-14.30 Kaffepause

Kl. 14.30-15.00 Diagnostik og behandling af CML

 • Status i arbejdsgruppen /Jesper Stentoft
  Protokoller
 • Guidelines CML – revision og status/Jesper Stentoft
 • Status for teknologi – Cytogenetik og PCR, herunder standardisering/Jesper Stentoft, Eigil Kjeldsen og Niels Pallisgaard
 • Protokolstatus
 • Orientering om nordisk CML gruppe
 • Nationalt CML netværk ?
 • EUTOS samarbejdet: Bestemmelse af plasma-Imatinib koncentration hos udvalgte patienter

Kl.15.00-15.30 Diagnostik og behandling af hypereosinofilt syndrom

 • Status i arbejdsgruppen /Ole Weis Bjerrum.
 • Status vedr. UfL Oversigtsartikel om det hypereosinofile syndrom/Christen Lykkegaard

 

Kl. 15.30-15.45 Kaffepause


Kl. 15.45-16.15 Diagnostik og behandling af Systemisk mastocytose

 • Status i arbejdsgruppe/Marianne Severinsen

Kl. 16.15-16.45 Patologgruppen

 • Status i arbejdsgruppen, herunder vedr. biobank virksomhed 

Kl. 16.45 Afslutning – Planlægning af nyt møde /Hans Hasselbalch